Zo gaat de nieuwe school voor vo onderwijs in Beilen eruit zien

Architect Friesland | WAA

Zo gaat de nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Beilen eruit zien

Markant, duurzaam en voor iedereen: in 2021 heeft Beilen een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Bureau Wind Design + Build presenteerde woensdagavond in Beilen het winnende ontwerp.

Behalve de twee aanbieders van middelbaar onderwijs in Beilen, CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College, krijgt ook de jeugdsoos een onderkomen in het nieuwe gebouw. De nieuwe school komt op de locatie waar voorheen Oostland Woonland zat, op de hoek van de Linthorst Homanweg en De Omloop. Het onderwijsaanbod wordt op de nieuwe locatie uitgebreid: vmbo-leerlingen kunnen er straks techniekonderwijs volgen. De optie voor een volledige havo-opleiding (nu gaan zowel havo- als vwo-leerlingen na de derde klas naar school in Assen, red.) bleek niet haalbaar.

Krimp, dus samenwerking

De nieuwe school is gebouwd op krimp. Volgens cijfers van de provincie Drenthe ligt het inwoneraantal van Midden-Drenthe in 2030 28 procent lager dan nu. De scholen gaan daarom een vergaande samenwerking aan. Zodra het nieuwe schoolgebouw in september 2021 de deuren opent, krijgen de leerlingen van de christelijke en openbare scholenorganisatie gezamenlijk les. Wel schrijven ze zich nog in bij één van de twee scholengemeenschappen.

Mijlpaal

,,Dit is een belangrijke mijlpaal: ten eerste voor de schooljeugd, ten tweede heeft Midden-Drenthe er straks een mooie, nieuwe voorziening bij”, zei de trotse wethouder Dennis Bouwman. Ook Alice Vellinga, voorzitter van het College van Bestuur van CS Vincent van Gogh, is blij. ,,Dat ik hier namens beide scholen sta, zegt alles over het proces”, zei ze.

Een begrijpelijke opmerking. De plannen voor een nieuwe, gezamenlijke school voor voortgezet onderwijs liggen er al veertien jaar. Maar telkens liep het mis: geen geld, botsende belangen, gebrekkige communicatie.

Enthousiaste leerling
Thomas Dijksterhuis (15) uit Beilen is leerling op CS Vincent Van Gogh. ,,Het is een stuk ruimer dan het nu is, je hebt ook meer overzicht van waar je heen moet. Maar het is wel jammer: als het klaar is ben ik al van school.” De leerlingen van de scholengemeenschappen mochten vorig jaar meedenken over hoe de nieuwe school eruit moest zien. ,,Wij hadden ook zo’n brug bedacht, bijna op precies dezelfde plek. De sporthal hadden we ook daar”, glundert de leerling uit havo 3. Ander voordeel: ,,De helft van je klasgenoten zie je nu niet meer na de basisschool. Straks krijg je samen les.”

Markant

Nu is er een winnend ontwerp, unaniem gekozen door vertegenwoordigers van scholen, gemeente en buurt. Architect Sjoerd Betten presenteerde de voorlopige ontwerpen van ‘de school van verbinding’. Het schoolplein bij de hoofdingang ligt pal naast de rotonde die de entree van Beilen vormt. De afdeling Zorg en Welzijn en het jongerencentrum krijgen een eigen ingang aan de Linthorst Homanweg. De school, waarvan de ontmoetingsruimte op de begane grond ook door inwoners van het dorp kan worden gebruikt, is ook buiten lesuren open naar behoefte.

,,Een gebouw dat bij Beilen past”, reageren veel aanwezigen op de presentatie. De nieuwe school is een markant, maar licht gebouw. Een groot gedeelte van de gevel bestaat uit glas. Het drie verdiepingen tellende gebouw heeft geen gangen.

Gymzaal aan de overkant

De gymzaal en het sportveld van de school komen aan de overkant van De Omloop, op de plek waar nu het gebouw van de gemeentewerf staat. De gemeente legt een brug aan over het kanaal. De precieze invulling van de omgeving is nog niet duidelijk, maar: ,,We stellen ons een uitbreiding van het plein voor, met een terras bij de kantine en een moestuin. Het wordt veel groener dan nu”, zei Betten. ,,Hier ontstaat een nieuw stukje dorp.”

Zowel de directe omgeving van het nieuwe schoolgebouw als de gymzaal krijgen een opknapbeurt. Daarvoor ligt al een visie, de plannen worden de komende tijd verder uitgedacht. Komend najaar stelt de gemeenteraad de definitieve plannen vast. Zeker is in elk geval dat het huidige gebouw van Vincent van Gogh als de nieuwbouw klaar is tegen de vlakte gaat.

Planning

De komende tijd krijgt het definitieve ontwerp verder vorm. De planning is dat het flora- en faunaonderzoek dit najaar is afgerond. Het pand van Oostland wordt dan gesloopt en het vergunningentraject gaat van start. De bouw, die ongeveer een jaar zal duren, begint volgend voorjaar. De nieuwe school gaat bijna 18 miljoen euro kosten.

Bron: Dagblad van het Noorden