Sporthal De Drait, Drachten

De Drait, Drachten

Sporthal

Verschijningsvorm

De nieuwbouw is opgebouwd uit twee volumes, de sporthal en de laagbouw. De sporthal wordt breder en dieper dan de bestaande hal om te voldoen aan de huidige sportregelgeving. De laagbouw omarmt de sporthal en wordt gezien als ‘plint’ welke zorgt voor een menselijke schaal die gewenst is voor een publiek gebouw. De omarming van de sporthal wordt gecomplementeerd met een schuin oplopende dakvorm vanuit de Eems en aan de Dollard (fietspad zijde). Hierbij draagt de plint fysiek bij aan de geleidelijke schaalsprong van het wonen in de wijk naar de grotere gelegen voorzieningen. De entree, kantine en facilitaire ruimten zijn gericht op de winkelpassage en wordt kenbaar gemaakt door het schuinoplopende hoogteaccent. Het schuine dak wordt voorzien van sedum.

Waar de functies het toelaten zijn er in de volumes ramen gemaakt voor daglicht en zichtrelaties. De ramen zijn speels opgezet en ter plaatse van de kantine maakt een gedeeltelijke overhoekse glazen pui de sportfunctie zichtbaar en uitnodigend. Met als doel passanten te inspireren tot bewegen en sport, zien bewegen doet bewegen! Een gedeeltelijke transparante gevel draagt ook bij aan het sociale-veiligheid aspect, met ogen en zicht op het openbare deel van de winkelpassage.

Materialisatie

Vanuit circulair en duurzaam oogpunt zijn alle materialen zorgvuldig toegepast. Hierdoor is er een lage milieu-impact, onderhoudsarm en zal in de toekomst hergebruik mogelijk zijn van deze materialen. Als inspiratie voor het interieur ontwerp nemen wij kenmerken van de rivier de Drait en het oorspronkelijke woudenlandschap.

Dit vertalen wij in het ontwerp door het gebruik van sobere en natuurlijk materialen in de afwerking van de gevel. Er is gekozen voor kleuren passend in de directe bebouwde omgeving. De hal is onopvallend in kleurtoon en aansluitend op de naastgelegen gebouwen. De gevel van de laagbouw is voorzien van een warme kleur baksteen en houten gevelbekleding.

Een duurzaam en klimaatadaptief gebouw

Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit voor de gemeente Smallingerland en daarom is hiervoor veel aandacht aan besteed. Er is een optimale mix aan duurzame en bouwkundige en installatietechnische energiezuinige maatregelen om het energieverbruik tot een minimum te beperken. De installaties zijn zeer energiezuinig en er worden PV-panelen toegepast, het gebouw is aardgasloos (all-electric). De installaties zullen uit het zicht zijn door een doorgetrokken schijngevel. Bouwkundig wordt een hoge isolatiewaarde toegepast van het (sedum) dak en gevel. De entree en gangzone en sporthal is voorzien van indirect daglicht op noord oriëntatie en de kantine voor een deel op west. Dit voorkomt het onnodig opwarmen van directe zoninstraling en beperkt de koellast.

Vanuit klimaatadaptiviteit en bio-diversiteit worden maatregelen getroffen om bij te dragen. Zo is er rondom het gebouw (ontzichtbare) waterinfiltratie strook dat ervoor zorgt dat er minder wateroverlast plaatsvindt bij hevige stortbuien. Het dak van de laagbouw is voorzien van een groen sedum dak, insectenhotels en nestkasten die bijdragen aan de lokale flora en fauna. Er worden een aantal nieuwe bomen geplaatst om het groene karakter van de omgeving te versterken.

Terug