Schaatsbaan Elfstedenhal, Leeuwarden

Elfstedenhal, Leeuwarden

Schaatsbaan

Elfstedenhal, Leeuwarden

In de keuze van het gebouwconcept is gezocht naar een uitgangspunt dat maximaal de kwaliteiten van de locatie respecteert. Gekozen is voor een expressief gebouw waar het dak en gevel geïntegreerd zijn en als een deken over de bouwvolumes is gedrapeerd. De kopse zijden zijn transparant  en openen zich op een vriendelijke en warme manier naar de Slauerhoffweg en de iets verder gelegen Heliconweg  Vanaf deze zijden is volledig zicht op de activiteiten binnen de nieuwe Elfstedenhal.

Uitgangspunt bij de totstandkoming van het ontwerp is een duidelijke ruimte en hoofdrichting waarin het nieuwe gebouw zicht prominent opstelt.

  • Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
  • Locatie Leeuwarden
  • Programma Schaatsbaan
  • Soort opdracht Prijsvraag

Expressief en uitnodigend

Het gebouw kent een enorm dakvlak welke door de gekozen baanvormige afwerking en zijn minimale helling uitermate geschikt is om volledig te voorzien van ook baanvormige fotovoltage panelen en door hun enorme oppervlak de duurzaamheid zeer positief beïnvloeden.

Het nieuwe gebouw is gepositioneerd binnen het beschikbare bouwvlak. De nieuwe Elfstedenhal komt als object vrij in de ruimte te staan. Hiermee doet het gebouw in zijn uitstraling recht aan het paviljoenachtige karakter in een prachtige groene landschapskamer.

De nieuwe Elfstedenhal is alzijdig, expressief en uitnodigend ontworpen, warm en natuurlijk gematerialiseerd. Kenmerkend voor het ontwerp is een glooiiend en ruimte omhullend gevel en dak, welke de nieuwe ijshal een bijzondere en herkenbaar karakter geven. De dienende ruimten liggen tussen de beide hoofdvolumes binnen het gebouw en zorgen voor een functionele opdeling tussen de ijshal en de 30x60 hal. Het gebouw oriënteert zich aan de westzijde op de Slauerhoffweg.

WAA - Elfstedenhal Leeuwarden  (1).jpg

“De “krassen” in de kopse gevels refereren aan de krassen van de schaatsen in het verse ijs en zorgen dat het de gevel op speelse manier zich profileert naar de omgeving.”

Duidelijke sfeergroepen

De buitengevels dragen positief bij aan de technische eisen zoals o.a. de akoestiek van de hal en de isolatiewaarden van de buitengevels. Van binnenuit wordt de relatie gelegd tussen de gebruikers van de Elfstedenhal en het omliggende terrein. Het interieur kent drie duidelijke sfeergroepen, wat tot uiting komt in de gekozen kleurstelling. Dit is gekoppeld aan de afzonderlijke functies en ruimtes binnen het gebouw. Oranje-magenta voor de het middengebied, groen-geel voor de ijshal en blauwen voor de 30x60 baan . Ook het meubilair en de signings binnen het gebouw wordt volledig bijpassend ontworpen. De beide hallen zijn rustig gehouden door lichte kleuren in combinatie met naturel hout, waardoor een warme gebouw ontstaat passend bij de recreatieve schaatsenrijder met een industriële knipoog naar de bebouwde omgeving. Dit contrast tussen ‘technische’ en warme materialen geeft een spannend contrast aan de nieuwe schaatshal en verheft de architectonische kwaliteit en beleving ervan tot een hoog nivo.

Uitgangspunt voor de beleving van binnenuit, is een relatie te leggen tussen de gebruikers van de Elfstedenhal en de omgeving rondom gebouw . Dit is mede wat deze nieuwe ijsbaan zo bijzonder maakt. Vanuit de beide ijshallen is direct contact met de omgeving door een rondom vormgegeven glazen plint op  maaiveldniveau. Dit in combinatie met de ‘krassen’ aan de binnengevel , welke ook beleefbaar gemaakt door middel van plakfolie waarop historische foto’s van de Elfstedentocht aan de recreatieve schaatsenrijder getoond worden, is de ultieme beleving van een warme en uitnodigende schaatshal gegarandeerd. De houten spanten, welke de ideale houding van de schaatser verbeelden, zorgt ervoor dat deze ervaring compleet gemaakt wordt.

Meer weten?

Meer weten?

We vertellen graag meer over dit project. Neem contact met ons op.

Bel (0512) 571 471 info@waa.nu Alle contactgegevens

Meer projecten