Zwembad Het Heersdiep, Den Helder

De huidige situatie kenmerkt zich door een introvert gesloten zwembadgebouw. Het is een gedateerd gebouw op een fraaie locatie. Het terrein is in de loop van de tijd met groene beplanting dicht geslibd. Als locatie blijft deze plek uitstekend geschikt voor een publieke functie. In tegenstelling tot het bestaande gebouw is het nieuwe zwembad een zeer open gebouw, dat zich luchtig en transparant in de groenrijke omgeving voegt. Kenmerkend voor het ontwerp zijn twee schijven die als ruimtelijke dragers het gebouw doorsnijden en zorgen voor een functionele opdeling tussen het recreatieve deel en wedstrijd gedeelte. Het recreatiebad is gericht op de zon en de ligweide. Het gebouw oriënteert zich aan de noordwestzijde op de historische liniedijk.

Aan weerszijden van de schijven wordt de uitstraling van het nieuw zwembad bepaalt door een houten hoofddraagconstructie en gevels met een afwisseling van open en gesloten gevelvlakken. Deze gevels zorgen dat het uitzicht op de omgeving telkens anders is, maar ook ontstaan er intieme plekken in het zwembad. Het geheel wordt gekoppeld door een plateau dat verhoogd ligt t.o.v. het maaiveld. In dit plateau zijn de verschillende elementen opgenomen, zoals de buitenbaden, de glijbaan en groenvoorzieningen. Het nieuwe zwembad biedt ruimte aan 4 bassins en een buitenbad. Ook het CZSK krijgt een onderkomen in het nieuwe zwembad.

opdrachtgever:

Gemeente Den Helder


locatie:

Den Helder


programma:

zwembad


bvo:

6.388 m2


status:

opgeleverd augustus 2013