WijkSportVoorziening De Bonte Koe, Pernis

De nieuwe wijksportvoorziening ligt aan De Ring te Pernis, aan de rand van de woonwijk en enigszins verscholen in het groen. Op het huidige terrein bevinden zich verschillende bestaande functies, waarvan de belangrijkste het bestaande buitenzwembad met bijbehorende opstallen en bebouwing van de roeivereniging. De huidige paardenweide is gedeeltelijk bestemd voor de bouw van het nieuwe complex. Het nieuwe gebouw heeft de rechthoekige vorm gekregen een verbijzondering ter plaatse van de hoofdentree en foyer, waarmee optimaal aansluiting gezocht wordt op de bij de vraagspecificatie en situatie.

De omliggende wijk bestaat uit traditioneel ogende bakstenen huizen met een kleinschalige korrel. Om het meer forse volume van het nieuwe complex in de wijk te verankeren willen we het sportcomplex ontwerpen als belangrijk onderdeel van de gemeenschap en laten integreren in de bebouwde omgeving. De keus is een eenvoudig en compact gebouw met een zeer functionele en compacte footprint, ook om zoveel mogelijk oppervlak van de paardenweide te respecteren. De massaopbouw kenmerkt zich door een éénlaagse en hellende bebouwing rondom het hogere volume van de gym-/ multifunctionele zaal

Doel is de massa een ingetogen karakter mee te geven, passend bij het kleinschalige karakter van de bebouwde omgeving en het groene karakter van het landschap. Om de hoofdentree te markeren en duidelijk zichtbaar te maken voor naderend publiek, opent het gebouw zich overhoeks richting ‘De Ring’ met een bijzonder en herkenbare ingreep, waarmee een vriendelijk en uitnodigend gebouw gecreëerd wordt, parallel liggend aan de noordzuidas.

Bij aankomst zijn in één oogopslag de hoofdentree, de foyer, zwembad en beweging binnen het gebouw waar te nemen. Via de hoofdentree komt men uit in de foyer van het complex; het centrale hart van het gebouw met een warme, natuurlijk en sportieve sfeer.

Belangrijke focus in het ontwerpproces is een ‘Huis voor de wijk’, als belangrijk onderdeel van de gemeenschap, ontworpen als één gebouw.  Beeldbepalend hierin is de uitgesneden vorm van een huis uit de hoofdmassa. Deze markeert de foyer en richt zich daarmee op ‘De Ring’.  Dit architectonisch concept bewerkstelligt een sterk gebaar in het ruimtelijk beeld, wat zich binnen de rechthoekige hoofdmassa openbaart als een warm huis, maar in een tegengestelde vorm. In de avonduren is er een omkering van dit beeld. De foyer wordt verlicht waardoor juíst het huis zich prominent presenteert richting de omgeving, terwijl de hoofdmassa wegvalt tegen de donkere lucht.

Dit architectonisch concept is zowel in ruimtelijk als in materiële zin krachtig uitgewerkt. De uitsnede is rondom gematerialiseerd in hout dat zorgt voor een natuurlijke sfeer in het interieur, maar ook een verbinding legt met de natuurlijke omgeving buiten. Aanvullend is deze ‘uitgesneden’ ruimte schoon gebleven van obstakels zoals constructies of techniek, waardoor deze ruimte als zeer, open, groot en puur ervaren wordt. De grens tussen binnen en buiten ter plaatse van deze uitsnede vloeit soepel in elkaar over door aluminium kozijnen met een minimaal detail, waardoor je het gevoel krijgt tegelijkertijd binnen maar ook buiten te zijn. Zo wordt de aantrekkingskracht om mee te doen aan de activiteiten binnen de wijksportvoorziening gestimuleerd en de toegang laagdrempelig.

Langs de nieuwe wijksportvoorziening, waarover de verbindingsas tussen noord en zuid voert, stellen we een openbaar entreeplein voor, waaraan ook de hoofdentree is gelegen. Doel daarvan is de nieuwe accommodatie en het bestaande zwembad met te laten versmelten tot een waardevolle openbare ruimte. De foyer is vorm gegeven als verlengstuk van het entreeplein, waardoor binnen en buiten soepel in elkaar overlopen. Op deze wijze ontstaat een kwalitatief sterke ruimtelijke samenhang tussen wijksportvoorziening en zwembad, waarmee het openbare gebied, het nieuwe complex en zwembad één geheel in het gebruik gaat vormen, een sociale ontmoetingsplaats; een boost richting een duurzame toekomst.

 

opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam


locatie:

Pernis


programma:

sporthal / wijkcentrum


bvo:

2.030 m2


status:

opgeleverd april 2018