VO school, Beilen

In opdracht van de Gemeente Midden Drenthe wordt er een nieuwe school gerealiseerd in Beilen. Na oplevering betrekken het Nassau Colleg en CS Vincent van Gogh het gebouw. VO Beilen.

Naast de duurzame aspecten van het gebouw wordt er volop ingespeeld op de moderne manier van onderwijs door flexibel gebruik van ruimtes en open ruimtes te gebruiken als leerpleinen. Uniek is dat het onderwijs zich ook richt op de functie voor de buurt. Zo fungeert de aula als restaurant en kan men voor persoonlijke verzorging terecht in de zorglokalen. Zij krijgen een eigen ingang. Deze ingang wordt ook gebruikt door het jongerencentrum, Chill-in.

Dichtbij de locatie van de nieuwe school wordt een losstaande gymzaal gerealiseerd. Hier kan de kanosport, voetbal en zaalsport beoefend worden. Er wordt een brug gerealiseerd om een nieuwe route te creëren in eerste instantie voor de school en de sport, maar ook voor Beilen.

Architectuur

De school krijgt een prominente plek aan de rotonde van de Linthorst Homanlaan. Het nieuwe schoolgebouw is met zijn hoofdentree zichtbaar georiënteerd aan de rotonde waardoor een uitnodigende entree voor het dorp ontstaat.

De specifieke vorm van het terrein is bepalend geweest voor de vorm van het gebouw, met een alzijdige georiënteerde school die zorgvuldig is ingepast als resultaat. De locatie aan de rotonde vraagt om een krachtig gebaar met een hoekaccent. De naastgelegen kleinschalige woningen vragen om een meer ingetogen karakter. Door de dakopbouw in de uitgebreide variant ondergeschikt te maken ontstaat een ingetogen, passend en toch sprankelend gebouw dat zorgvuldig aansluit bij het dorpse karakter van Beilen. Ook de ingetogen kleurstelling past in het dorp. Aan de zijde van de rotonde, het plein en de entree wordt een groot overstek gemaakt wat een beeldbepalend accent vormt die de entree van Beilen helder markeert.

Een centrale open projectomgeving vormt de basis van het gebouw concept. Samen met de aula en de kantine op de beganegrond ontstaat een parochiale ruimte als verbindend hart van de school. Hier komen studenten en docenten samen om allerlei activiteiten te ontplooien en om samen te zijn.

Om het studielandschap heen bevinden zich de rustige instruc­tielokalen met veel ‘licht en lucht en ruimte’.

De verdiepingen in het gebouw hebben een splitlevel opzet ron­dom een centrale vide waardoor de onderlinge verticale afstand eenvoudig overbrugd kan worden en je overal visueel met elkaar in verbinding staat. Door deze compacte opzet ontstaat een functioneel en overzichtelijk gebouwconcept.

Het schoolplein bestaat uit een voorplein en een achterplein. Hierdoor ontstaan verschillende verblijfsplekken die diversiteit bieden aan de verblijfsruimte voor de scholieren. Deze verblijfskwaliteit wordt versterkt met 2 verhoogde bloemperken met een zitrand waarop je lekker in de zon kunnen zitten. Het schoolplein wordt omzoomd met een robuuste groenstructuur die zorgt voor beschutting, een verkeersveilige situatie en een groene aanzicht vanaf De Omloop.

 

opdrachtgever:

Gemeente Midden Drenthe i.s.m

Nassau College en CS Vincent van Gogh


locatie:

Beilen


programma:

schoolgebouw (theorie en praktijk),

jongerencentrum, techniek en gymzaal


bvo:

ca. 7043m2


status:

ontwerpfase