Sporthal De Werft, Kaatsheuvel

De nieuwe sportaccommodatie ‘De Werft’ ligt aan de Huygenstraat te Kaatsheuvel, op loopafstand van het Bruisend Dorpshart. Op het huidige terrein bevindt zich de huidige bestaande accommodatie ‘De Werft’, waarvan nu de sporthal, gymzaal en bijbehorende ruimten nog in gebruik zijn. Het totale complex wordt in fasen gesloopt, zodat de gymzaal tijdens de bouw van de nieuwe accommodatie nog gebruikt kan worden.

De nieuwe accommodatie is kleiner t.o.v. het huidige gebouw. Planologisch past het plan in het huidige bestemmingsplan alsmede de gewenste herinrichting van de openbare ruimte met een uitbreiding van 50 parkeerplaatsen.

De omliggende wijk bestaat uit traditioneel ogende bakstenen huizen met een kleinschalige korrel. Om het meer forse volume van het nieuwe sportcomplex in de wijk te verankeren willen we het sportcomplex ontwerpen als belangrijk onderdeel van de gemeenschap en laten integreren in een groene kamer tussen de bebouwde omgeving. De keus is een fraai compact gebouw met een moderne en natuurlijke uitstraling. De massaopbouw kenmerkt zich door één massa met een driedeling die refereren aan de drie hoofdfuncties in de accommodatie; sportzaal, turnen en dojo.

Deze heldere volumeopbouw zorgt voor een duidelijke plint en bovenbouw. Doel is de massa een ingetogen karakter mee te geven, passend bij het kleinschalige karakter van de bebouwde omgeving en het groene karakter van de locatie. De efficiënte positionering van de accommodatie behoudt de openheid bij het entreegebied met een plein als ontmoetingsplek. Om de hoofdentree te markeren en duidelijk zichtbaar te maken voor naderend publiek, vouwt de plint zich naar binnen zodat er een luifel ontstaat en daarmee een vriendelijk entreegebied gecreëerd wordt. Vanuit het entreegebied zijn in één oogopslag de hoofdentree, horeca en activiteiten in de turnaanbouw en dojo waar te nemen. Via de hoofdentree komt men uit in de centrale hal gecombineerd met de horeca, het centrale hart van het gebouw met een sportieve, warme en uitnodigende sfeer.

Belangrijk doel met het ontwerp is dat de uiterlijke verschijningsvorm de identiteit van de nieuwe sportaccommodatie versterkt en de gebruikers met plezier laat sporten. Daarom zijn functionaliteit en esthetica onlosmakelijk met elkaar verbonden in dit ontwerp. In de efficiënte plattegrond heeft de doordachte ordening van de functies voor een groot deel de verschijningsvorm van het gebouw bepaald. Het functionele gebouw moet het doelmatige gebruik van het gebouw ondersteunen, maar ook zorgdragen voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen en buiten het nieuwe gebouw. Dit hebben wij gerealiseerd door een eenvoudig en puur gebouw te ontwerpen met toepassing van doeltreffende maar mooie en duurzame materialen met een hoge attentiewaarde.

De plint van het gebouw is traditioneel van opzet en in zijn geheel robuust en onderhoudsvrij gematerialiseerd in baksteen en aluminiumkozijnen wat ten goede komt aan vandalismerisico’s. De baksteen is geel, oranje en bruin genuanceerd en geeft de diversiteit van de omringende baksteenarchitectuur weer. De gemêleerde mix is een afspiegeling van de diverse karakters en identiteiten van de sporten en sporters als gebruikers van de nieuwe accommodatie. Het metselwerk is in wildverband uitgevoerd zodat de mix nog beter tot zijn recht komt. Met accenten als verticaal metselwerk is er aansluiting gezocht met de nieuwe woningen aan de Huygenstraat. De plint is relatief gesloten, maar opent zich bij de entree en horeca zodat er optimaal visueel contact is tussen binnen en buiten welke ten goede komt aan het open- en uitnodigende karakter van de accommodatie. Door het naar binnen vouwen van de gevel bij de entree wordt er een duidelijke en uitnodigende entree met luifel gecreëerd. Boven de entree de naam van de accommodatie die ’s-avonds een lichtobject is; een baken in de nacht.

Ruimten als de turnaanbouw en de dojo hebben kleine glasopeningen zodat zowel overdag en in de avond er een interactie ontstaat tussen binnen en buiten. Deze glasopeningen zijn d.m.v. screens af te sluiten zodat hinder van bijvoorbeeld zonlicht tegen kan worden gegaan. De robuustheid van de plint wordt verzacht door afronding van de hoeken van het gebouw. Dit geeft het nieuwe complex een herkenbare identiteit; benadrukt hiermee de maatschappelijke functie en zorgt voor een sociaal veilige omgeving rondom het nieuwe complex. De scholenentree geeft direct toegang tot de gang naar de kleedruimten, die tevens dient als veilige vluchtweg en toegang voor ambulancepersoneel. De scholenentree maakt het qua exploitatie mogelijk een deel van de sportzaal buiten openingstijden te verhuren zonder dat de centrale hal en horeca bemant dienen te worden. De bovenbouw voor de sportzaal is licht geconstrueerd en gematerialiseerd; staalconstructie met geprofileerde stalen gevelplaten met een uitstekende isolatiewaarde. De profilering van de bovenbouw is als één kleur en materiaal ontworpen. De drie gebouwvolumes hebben een eigen ritmiek van profilering. Met drie verschillende profileringen is er doormiddel van schaduwwerking op ieder moment van de dag en tijd van het jaar een ander beeld.

De entrees zijn met glas gematerialiseerd en bieden daardoor zicht op de activiteiten binnen. Andersom biedt het vanuit de centrale hal en de gang van de kleedruimten zicht op buiten, hetgeen visa versa zorgt voor sociale veiligheid en -controle. Alle functies, uitgezonderd de tribune en inpandige technische ruimte t.b.v. de luchtbehandeling, zijn gerealiseerd op de begane grond, wat tot een zeer overzichtelijk gebouw heeft geleid. Toepassing van veel glas waar het functioneel mogelijk is, ook tussen ruimten onderling, zorgt voor veel daglicht binnen de accommodatie waardoor het totaal als ruim, licht en veilig wordt ervaren.

opdrachtgever:

Gemeente Loon op Zand


locatie:

Kaatsheuvel


programma:

sporthal


bvo:

3.127 m2


status:

opgeleverd juli 2018