SOMA College, Harderwijk

Het SOMA College is dé vakopleiding voor de grond-, water- en wegenbouw. De opdracht omvatte een deel nieuwbouw, verbouw, renovatie bij, in en aan een oude militaire kazerne welke een gemeentelijk monument is. De schoollocatie is gelegen op het voormalig kazerneterrein en is tegenwoordig het Bouw & Infra Park waar alle bestaande gebouwen een nieuwe bestemming hebben gekregen, welke verrassend aansluit bij de voormalige functie.

Het SOMA College heeft meer dan 40 imposante machines zoals torenkranen, shovels, draglines, asfalteermachines etc. tot zijn beschikking. Een uniek opleidingsterrein van 27 hectare. De accommodatie biedt plaats aan 300 deelnemers in het dagonderwijs en ruim 500 werkende deelnemers. Naast deze oefenterreinen beschikt het SOMA College over moderne practicumruimtes waar men het dagelijks onderhoud uitvoert aan de machines. De oorspronkelijke functie van de gebouwen was, voor het centrale middendeel, een rijbak voor paarden. De lange smalle gebouwdelen waren de stallen voor de paarden. Van deze functie zijn nog een aantal kleine aanwijzingen terug te vinden zoals de stalen ringen in de buitengevels, waaraan de paarden tijdelijk vast gezet konden worden.

De theorielokalen waren gevestigd in een tijdelijke huisvesting op het terrein. Voor deze huisvesting is in het ontwerp een permanente oplossing gezocht waarbij vanuit de filosofie binnen de school een optimale koppeling is gemaakt tussen theorie, praktijk en ondersteunende functies. De theorieruimten zijn ondergebracht in de bestaande kapconstructies boven de praktijkruimten. Deze ruimten zijn onderling gekoppeld door middel van open trappen. De overige nieuwe ruimten zijn ondergebracht in een nieuw ovaalvormig volume in drie bouwlagen. De drie bestaande en het nieuwe volume worden gekoppeld door een centrale as op twee niveaus. Deze centrale as is een transparante zone door het gebouw welke alle in het gebouw aanwezige functies koppelt en zichtbaar maakt.

opdrachtgever:

Bouw & Infra Park


locatie:

Harderwijk


programma:

onderwijs / renovatie


bvo:

7.413 m2


status:

opgeleverd december 2011