Pcbs De Librije, Gorredijk

Het bijzondere karakter van het bestaande schoolgebouw wordt bepaald door het historische hoofdgebouw. Later is een uitbreiding gerealiseerd aan de noordoostzijde van de school, in de vorm van een platte laagbouw. Aan de noordzijde van de school, is opnieuw nieuwbouw gerealiseerd met een leslokaal, speellokaal en ondersteunende ruimten. Het hoofdvolume van de nieuwe uitbreiding is afgeleid van die van het hoofdgebouw.

De uitbreiding is als een abstract volume beschouwd en contrasterend gematerialiseerd ten opzichte van de bestaande school. Zo manifesteert de nieuwbouw zich als een eigentijds accent aan de noordzijde van de school en zorgt voor een nieuwe voorkant richting de toekomstige woonwijk en park. De nieuwbouw is bouwkundig voorbereid op toekomstige uitbreidingen van de school die mogelijkerwijs voortborduren op deze hoofdvorm en versnipperend over de bestaande laagbouw

opdrachtgever:

Pcbs De Librije


locatie:

Gorredijk


programma:

onderwijs


bvo:

1.606 m2

194 m2 (vernieuwbouw)

383 m2 (nieuwbouw)


status:

opgeleverd december 2017