Stadskanaal, nieuwbouw MFA

opdrachtgever : Wind Vastgoed Ontwikkeling
architect : Harm Tigchelaar
medewerkers  : Rutger Schulte, René Talsma                              

Om het gebouw in de wijk te verankeren maken we ‘een groot huis met dakkapellen’. Een huis voor de wijk, als belangrijk onderdeel van de gemeenschap. De keus is een eenvoudig en compact hoofdvolume met een kleine footprint. De massaopbouw van het hoofdvolume kenmerkt zich door een lage gootlijn en een zadeldak. Het voegt zicht daardoor in zijn directe omgeving en behoud daarmee zoveel mogelijk het zicht op het bestaande groen. 

lees meer
Leeuwarden, visiepresentatie nieuwbouw scholen

opdrachtgever :   Johannes Bogermanschool en Gomarus College Leeuwarden
architect :   Harm Tigchelaar, Pieter Schievink
medewerkers :   Atze Abma, Sytse Jan Zoodsma

Belangrijke wens binnen de onderwijsvisie van beide scholen, is de koppeling van  de groepen 7 & 8 van de J. Bogermanschool aan de praktijklessen van het Gomarus College. Volgens de identiteit van beide scholen, staat de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid centraal. Kinderen die met hun eigen karakters en talenten toegerust worden om zelfstandig en volwassen te kunnen functioneren in de grote wereld om hen heen:  GROW UP! YOUR ‘OWN’ WAY.

lees meer
Hoofddorp, Huis van de Sport

opdrachtgever :   Gemeente Haarlemmermer / Wind Vastgoed Ontwikkeling
architect :   Pieter Schievink
medewerkers :   Sytse Jan Zoodsma, Rutger Schulte, René Talsma, Harm Tigchelaar

Hoofddoel bij het ontwerp voor het Huis van de Sport is een krachtige integratie van de openbare ruimte + routes, de program­mamix en hoogwaardige sportvoorzieningen die klaar zijn voor de toekomst. De ruggengraat van het gebouw wordt letterlijk gevormd door het groene dijklichaam. Hierdoor wordt een hoogwaardig plan gewaarborgd waarbij geen sprake is van een optelling aan programmaonderdelen, maar een plan waarbij de verschillende onderdelen op elkaar inwerken en elkaar versterken.  

lees meer
Nijmegen, nieuwbouw zwembad

opdrachtgever:    Sportfondsen Nederland N.V.
architect:          Sándor Weerstra

team:              Pieter Schievink, Bert Huitsing, Harm Tigchelaar, René Talsma

De karakteristieken die het gebied zo bijzonder maken, vormen de uitgangspunten voor het ontwerp van het zwembad. Door de integratie van deze karakteristieken in het ontwerp, ontstaat in totaliteit een interessant ruimtelijk gebied. 

lees meer
Zwolle, zwembad 'De Vieve'

opdrachtgever:   Gemeente Zwolle / Wind Vastgoed Ontwikkeling
architect:          Bert Huitsing
medewerkers:     Henk Boekhout, Sytse Jan Zoodsma

Het plan voor het nieuwe zwembad is als een puzzelstuk ingepast in de situatie en aanwezige infrastructuur. Het gebouw reageert op de context door te openen waar nodig en in massa te voorzien waar wenselijk. De architectuur is sober, krachtig en functioneel. De entree is duidelijk herkenbaar en is op een natuurlijke wijze aan het voorgebied gekoppeld.


lees meer
Leeuwarden, sportcomplex Kenniscampus

opdrachtgever:   Wind Vastgoed Ontwikkeling
architect:            Bert Huitsing
team:                 Pieter Schievink, Sytse Jan Zoodsma, René Talsma

De locatie voor de nieuwe sportaccommodatie ligt aan de oostzijde van zwembad “De Blauwe Golf” aan de Dammelaan en is onderdeel van het groene plangebied van de campus. Kenmerkend voor de bebouwing is de ontsluiting en benadering vanaf de wandel-fietspromenade. De nieuwbouw krijgt een formele voorkant en uitstraling in de richting van de Kenniscampus en de Oude Meer.


lees meer
Alphen aan den Rijn, Urban Pool

opdrachtgever:     Gemeente Alphen aan den Rijn
team:               Pieter Schievink, Eef-Jan Boon, Henk Boekhout

Een zwembad gecombineerd met een hoogwaardige woonomgeving? Het kan!
Hoofddoel bij het ontwerp voor het nieuwe Thermenbad is een krachtige integratie van de openbare ruimte + routes, de programmamix en een hoogwaardig nieuw bad. 

lees meer