Stadskanaal, nieuwbouw MFA

Om bijzondere functies te markeren, zoals de hoofdentree, het ontmoetingscentrum en de gymzaal wordt het gebouw incidenteel hoger gemaakt middels “dakkappellen” Hiermee wordt de oriëntatie op de wijk en het naast liggende plein versterkt. Om aan te sluiten bij de menselijke maat hebben de dakkapellen elk een verschillende maat en ‘zakken’ ze met de onderzijde door de gootlijn heen.

Het entreeplein en de centrale hal binnen worden met elkaar verweven waardoor we een waardevolle open ruimte willen realiseren. De centrale hal is vorm gegeven als verlengstuk van het entreeplein, waardoor binnen en buiten soepel in elkaar overlopen. Hij loopt dwars door het gebouw, zorgt daarmee voor extra ruimtelijke kwaliteit, een functionele tweedeling en vormt bij binnenkomst van de MFA zicht op de prachtige bossingel.

Het gebouw is in twee delen opgesplitst. Het ene gebouwdeel huisvest het programma van de kinderopvang en wijkfuncties, het andere gebouwdeel alle sportfuncties.  De functionele tweedeling van het gebouw wordt gevormd door de centrale hal dwars door het gebouw, maar dient als verbinding tussen beide hoofdfuncties.

Essentiëel bij de positionering van de functies, is de uitstraling naar de wijk, zowel overdag als ‘s avonds, het optimaliseren van de functionaliteit, flexibiliteit en de specifieke wensen van de verschillende gebruikers. Tevens is het belangrijk dat de functies elk op zijn eigen nivo zich oriënteert op zijn directe omgeving, zoals de wijk en het sportterrein.
 
 


naar overzicht