Nootdorp, King Tower

De toren is opgebouwd uit een centrale ontsluitingskern met rondom kantoorruimte. Hierdoor krijgt iedere bouwlaag een alzijdig en open karakter. Deze alzijdigheid vindt zijn expressie in de buitenschil waarbij een regelmatig diagonaal patroon van sterk verticale gevelopeningen beeldbepalend is. Het percentage open gevel is gerelateerd aan de zonuren per gevel. Dit resulteert in een relatief gesloten gevel op het zuiden tot een zeer open gevel op het noorden.

Het volume is op maaiveld op drie plekken getailleerd waardoor extra ruimte ontstaat voor parkeren.


naar overzicht