Drachten, nieuwbouw ROC Friese Poort

De opdrachtgever heeft bij de start van het traject een duidelijke ambitie geformuleerd die tot uiting moet komen in de architectonische vertaling van het gebouw. Exposure, overzicht, openheid, duurzaamheid & nieuwsgierigheid zijn essentiele factoren die ingezet zijn voor het ruimtelijk concept van het nieuwe gebouw. Binnen een vast stedenbouwkundig bouwvlak van 45x45 meter moet het programma verrijzen. Het totale programma is verdeeld over 3 bouwlagen, gestapeld van ‘groffe’ functies – werkplaatsen - naar ‘fijne’ functies – theorielokalen. Door vloeren met vides ten opzichte van elkaar te verdraaiien, ontstaat een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke centrale hal, die over alle lagen van het gebouw te ervaren is. Op deze manier worden alle verdiepingen in verticale zin ruimtelijk met elkaar verbonden.

lees meer
Harderwijk, nieuwbouw en renovatie SOMA-college

Het SOMA College is dé vakopleiding voor de grond-, water- en wegenbouw. De opdracht omvatte een deel nieuwbouw, verbouw, renovatie bij, in en aan een oude militaire kazerne welke een gemeentelijk monument is. De schoollocatie is gelegen op het voormalig kazerneterrein en is tegenwoordig het Bouw & InfraPark waar alle bestaande gebouwen een nieuwe bestemming hebben gekregen, welke verrassend aansluit bij de voormalige functie.

lees meer
Bolsward, nieuwbouw huisvesting Marne College

De nieuwbouw is gerealiseerd op het terrein naast het gebouw voor HAVO/VWO en heeft een campusachtige opzet. Het programma betreft zowel theorielokalen als praktijkruimten en een  dubbele gymzaal. Het Marne College biedt theorie en praktijk geïntegreerd aan en leerlingen werken in een bedrijfsstructuur. Het VMBO-onderwijs vindt binnen de school plaats. Centraal in de school fungeert het verkeersgebied als bedrijventerrein en staat in het teken van ontmoeten. Gebruikers zien van elkaar wat ze doen en stimuleren de nieuwsgierigheid. Niet alleen zijn er horizontale zichtlijnen, ook door de verspringende vides zijn er verticale en diagonale zichtlijnen. In het gebouw is veel ruimtelijkheid en sociale controle.

lees meer
Gorredijk, uitbreiding PCBS 'De Librije'

Het bijzondere karakter van het bestaande schoolgebouw wordt bepaald door het historische hoofdgebouw. Later is een uitbreiding gerealiseerd aan de noordoostzijde van de school, in de vorm van een platte laagbouw. Aan de noordzijde van de school, is opnieuw nieuwbouw gerealiseerd met een leslokaal, speellokaal en ondersteunende ruimten. Het hoofdvolume van de nieuwe uitbreiding is afgeleid van die van het hoofdgebouw.

 

lees meer
Lekkerkerk, kindcentrum

In het ruimtelijk concept wordt het park door middel van zichtlijnen door het gebouw geleidt. Ook in de inrichting van de kavel is een duidelijke relatie gelegd tussen parkgebied en de ruimte naar het dorpshuis d.m.v. doorgaande lijnen in hagen, bestrating en plantvakken. De kopse gevels zijn voorzien van een begroeiing van de plant wilde wingert, vanwege de mooie verkleuring van deze plantsoort in de herfst.

lees meer
Sneek, horecaopleiding ROC Friese Poort

De ROC Friese Poort te Sneek is uitgebreid met een horecaopleiding. In het ontwerp staat het thema ‘ontdekking’ centraal. Deelnemers ontdekken hun horecatalenten. Gasten ontdekken wat de opleiding culinair te bieden heeft. De canyon diende als metafoor om te komen tot een ruimtelijke vertaling van het centrale thema. Een canyon nodigt uit om de ruimte te ontdekken. Daglicht is belangrijk en dus belangrijk voor een functioneel goede leeromgeving. De wijze waarop daglicht bij canyons binnen valt vormt inspiratie voor het ontwerp om ruimtes met elkaar te verbinden en is gekoppeld aan de route door het gebouw.

lees meer
Sneek, ROC Friese Poort

Het programma voor de school is uitgangspunt voor het architectonische concept. Dit programma is vertaald naar het benodigde volume en vervolgens scheef afgesneden. De hoge zijde oriënteerd zich richting het centrum van Sneek en de lage kant naar de buitenzijde van de stad. Vervolgens is het blokvormig volume opgedeeld in drie losse volumes waarin de drie onderwijsrichtingen van de school zijn ondergebracht. De blokken zijn gedraaid overeenkomstig de vorm en richtingen van het beschikbare terrein.

lees meer
Zwolle, topsporthal Landstede Arena

Landstede is een ondernemende organisatie die midden in de maatschappij staat. Zij biedt diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop. Landstede  heeft 56 verschillende locaties met een totaaloppervlakte aan gebouwen van 125.000 m2. Als sportieve organisatie sponsort Landstede sportclubs. Deels voor de exposure en natuurlijk ook de combinatie met de sportopleidingen binnen Landstede. Het eerste levert contacten op die leiden tot nieuwe initiatieven bij Landstede. De laatste aanwinst van Landstede is het voormalige kantoorgebouw met opslaghal van de Centrale Inkoop voor de Nederlandse Gemeenten. Het kantoorgedeelte is ingericht en aangepast onder leiding van een interieurarchitect zodanig dat er goede lesruimten en kantoorruimten voor de school zijn ontstaan. 

lees meer
Nootdorp, kinderdagverblijf 'De Globetrotter'

Kinderopvang speelt zich niet alleen binnen af, maar ook buiten! De relatie tussen de buitenruimtes en het gebouw staan centraal in het kinderdagverblijf. Het concept van het gebouw wordt gevormd door het gestapelde programma waarbij iedere laag zijn eigen buitenruimte heeft. De gehele plint bestaat uit glas, transparant en gekleurd. Hierdoor ontstaat een krachtige uitstraling naar de Gildeweg en opent het kinderdagverblijf zich maximaal. 

lees meer
Leeuwarden, ROC Friese Poort

Het bestaande schoolgebouw is verbouwd en er is nieuwbouw gepleegd. Er zijn nieuwe leslokalen, praktijklokalen, open leercentra, kantoren, theater en buffetrestaurant gerealiseerd. Het voorplein wordt omarmt door een gebogen hoofdvolume met ogenschijnlijke symmetrie. Het asymmetrisch geplaatste blauwe poort accentueert de hoofdentree. In het gebogen hoofdvolume (nieuwbouw) en het kruisvormige volume (bestaand) worden de diverse opleidingen gehuisvest. In het hart van het gebouw liggen de centrale diensten, open leercentra, theater en kantine.
 

 

lees meer
Nootdorp, Kinderdagverblijf 'Teigetje'

Het gebouw 'Teigetje' te Nootdorp is onderdeel van een strip van vier gebouwen aan de Gildeweg te Nootdorp. Deze strip is ontworpen als een reeks (bedrijfs-)gebouwen met aan het einde een verheviging in de vorm van een toren. De vraag voor een kinderdagverblijf kwam in een later stadium. We hebben ervoor gekozen het reeds ontworpen volume te handhaven en hierin het kinderdagverblijf te realiseren. De bouwmassa is samengesteld uit drie oranje volumes.

lees meer
Jubbega, MFC 'De Kompenije'

Het ontwerp voor het nieuwe multifunctioneel centrum “De Kompenije” te Jubbega is een complexe verzameling van functies rondom en aansluitend aan de bestaande sporthal. Het biedt onderdak aan twee basisscholen, bestaande sporthal met nieuwe gymzaal, wijksteunpunt, dierenarts, consultatiebureau, fysio, bibliotheek, zorgsteunpunt en zorgwoningen. De nieuwbouw sluit in schaal en vormgebruik aan bij het bestaande gebouw welke ook in vormgeving en materiaalgebruik relatief sober is van opzet. Er is gekozen voor een opzet welke passend is bij de sfeer van het dorp “ doch mar gewoan, dan dochst al gek genôch”.

lees meer
Gieterveen, MFC 'Ous Hoes'

Het huidige verzamelgebouw  “Ous Hoes” in Gieterveen (Dr),  bestaande uit dorpshuis, gymzaal, kleedkamers, voetbalkantine en peuterspeelzaal,  is verbouwd en aangepast aan de huidige eisen. Met het toevoegen van de nieuwbouw van het basisonderwijs is een prachtig multifunctioneel centrum gerealiseerd in het dorp met ongeveer 1000 inwoners. De school is herkenbaar als nieuw element door zijn maat en dakvorm maar is toch duidelijk onderdeel van het complex. 

 

lees meer