Leeuwarden, appartementen Oostergrachtswal

De bebouwingshoogten en kleuren sluiten aan op de bestaande bebouwing van beide straten, de architectuur is eigentijds, maar wel in geleding en detaillering passend in deze omgeving. In het binnengebied bevinden zich de parkeerplaatsen (carports). Een bescheiden commerciële ruimte is gesitueerd op de hoek Wijbrand de Geeststraat / Van Cronenburchstraat. Deze hoek heeft een terugliggend geplaatst gevelvlak om het zicht op het naastgelegen Gabbema-gasthuis (Jugendstil) te optimaliseren.


naar overzicht