Inbreidingslocatie in de oude stad

De bestaande woningen nr. 4 en 6 aan het havenplein liggen ver terug t.o.v. de gesloten gevelwand en veroorzaken een ongewenste onderbreking. Ook de bedrijfshallen aan de Willemskade zorgen voor een onderbreking, zij zijn relatief laag t.o.v. de aangrenzende bebouwing. Bovendien vormt de bedrijfsbestemming een onderbreking in de omringende woonbestemming. Voor het schoolgebouw aan de Weeshuisstraat en het historische pand op de hoek van het Havenplein en de Willemskade wordt gezocht naar een herbestemming.

Het plan voorziet in seniorenwoningen, eensgezinswoningen, herenhuizen en luxe appartementen. Het Weeshuis wordt gesloopt. De bedrijfsgebouwen worden vervangen door herenhuizen/ appartementen van ca. 3½ laag. De benodigde parkeercapaciteit is gevonden in een half verdiepte garage onder de bebouwing.


naar overzicht