Herinrichting stadslocatie

De nieuw ontstane kruispunten zullen vormgegeven worden in het thema “Shared space”, zonder verkeersdrempels en andere bekende snelheidsremmers.Er is naar gestreefd om de zichtlijnen voor de bestaande woningen sterk te verbeteren ten opzicht van de bestaande situatie. De voorzijde van de woningen ligt nu niet alleen aan een brede (hoofd-)ontsluiting weg met groepstrook en ruimte voor parkeren, maar tevens aan de nieuw aan te leggen waterpartijen. Dit betekent een sterke kwaliteitsimpuls. Daar waar de kopgevels aansluiten op de nieuwbouw is gekozen voor woningen met een tuin. Alle andere woningen zijn watergebonden en hebben allen een aanlegmogelijkheid. 

De stedenbouwkundige invulling bestaat min of meer uit vier deelgebieden. Elk met een mogelijkheid tot een eigen identiteit, schaal en uitwerking van de bouwvolumes. Gezien de gewenste categorie woningen wordt er uitgegaan van geschakelde bouwvolumes, waarbij optioneel meerdere toevoegingen denkbaar zijn. De basis is puur, de mogelijke uitwerking divers. Voor de verdere ontwikkeling van de woningontwerpen staan wij een open planproces voor waarbij, met oog voor de beoogde doelgroep, de kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp zal worden evenaard. Daarbij wordt er een evenwicht nagestreefd tussen ambitie, geluidsinvloeden én de markt.

Met behulp van een aantal schetsen wordt er een indruk gegeven van de invulling van de locatie op stedenbouwkundig niveau. Dit concept is verbeeld in een aantal schetsmatige impressies zoals de stedenbouwkundige invulling van de nieuwe wijk zou kunnen zijn. Ook binnen het beoogde marksegment kan er een kwalitatief hoogwaardige locatie ontstaan; zeker als het ruimtelijk concept van hoge waarde is. En dat is zeer zeker hier het geval. 

 

In het stedenbouwkundig ontwerp is er uit gegaan van bouwblokken. Er kunnen naar behoefte rijenwoningen, geschakelde woningen, twee onder een kap woningen etc. worden gerealiseerd. De schetsen laten verschillende invullingen zien op identieke plekken. Deze zijn gekoppeld aan het stedenbouwkundig model met een heldere structuur, om teneinde niet te belanden in een veelheid van verschillende typologiën.

 

De zgn. afhechting van de bestaande woonwijk naar de rondweg is opgebouwd uit een langgerekt lint woonbebouwing. Tussen deze afsluitende strook en de bestaande woonwijk liggen drie eenheden, met elk een eigen identiteit. Leidend bij het vaststellen van deze individuele identiteiten is de behoefte van de toekomstige gebruikers. Zeker is dat er door positionering en vorm verschillen zullen bestaan tussen de eenheden. Samenhang zal ontstaan door het gebruik van gemeenschappelijke architectonische kenmerken. Bijvoorbeeld: kleur gevelsteen / dakpannen / dakvorm etc.


naar overzicht