Herinrichting stadslocatie

opdrachtgever:   Wind Vastgoed Ontwikkeling
architect:         Pieter Schievink, Harm Tigchelaar


Rekening houdend met alle randvoorwaarden is er een stedenbouwkundig concept gekozen waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de uitgangs- punten van de visie voor de stad en de opbouw van de bestaande wijk. Vanuit het wegenpatroon is een logische ruimtelijke opzet gestructureerd, waarbij de maatvoering van de bestaande straatprofielen is doorgezet op de nieuwe locatie.
lees meer
Oude Pekela, Compagniesterwijk

opdrachtgever:   Wind Vastgoed Ontwikkeling/De Friese Wouden
architect:         Bert Huitsing

Om in een nieuwbouwwijk een goede en plezierige woon- en leefomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt is het noodzakelijk dat het stedenbouwkundig plan aan een aantal eisen voldoet.
In ieder geval moet het plan op een logische wijze aansluiten op de bestaande structuren of zelfs een verbetering daarvan betekenen. Daarnaast moeten de woningen op een zorgvuldige wijze worden gesitueerd en ontworpen, passend in de omgeving.
lees meer
Harlingen, stedenbouwkundig voorstel Willemshaven

opdrachtgever:   BAM Vastgoed Zwolle, Moes Bouwgroep Zwolle
ontwerpers:       Wytze van der Zee, Harm van Schie, 
                    Henk Boekhout, Eef-Jan Boon

Het plan aan de Willemshaven kenmerkt zich door een eenduidige ingreep langs de haven. De bebouwing concentreert zich in de lengterichting waardoor een wand ontstaat die beschutting biedt en zich als een nieuw gebied t.o.v. de oude stad manifesteert. Juist door de hogere zeewering zal er een scheiding ontstaan tussen het nieuwe woongebied en de oude stad. Het tussengebied waar de muur doorheen loopt vormt een groenstrook met een parkachtig karakter.

 

lees meer
Inbreidingslocatie in de oude stad

opdrachtgever:   Projectontwikkelaar
ontwerper:       Henk Boekhout

Het voorstel van een nieuw plan komt voort vanuit de vraag om een herziening van de huidige bebouwing.
lees meer