Drachten, nieuwbouw ROC Friese Poort

Dit project betreft een gewonnen architectenselectie voor de nieuwbouw ROC Friese Poort, sector Techniek te Drachten. De opdrachtgever heeft bij de start van het traject een duidelijke ambitie geformuleerd die tot uiting moet komen in de architectonische vertaling van het gebouw. Exposure, overzicht, openheid, duurzaamheid & nieuwsgierigheid zijn essentiele factoren die ingezet zijn voor het ruimtelijk concept van het nieuwe gebouw.

lees meer
Harderwijk, nieuwbouw en renovatie SOMA-college

opdrachtgever :  SOMA-college Harderwijk
architect :  Pieter Schievink, Bert Huitsing
medewerkers  :

 Sytse Jan Zoodsma, Rutger Schulte, Aafke Veenstra, 
 Henk de Jong, Germ Dijkstra                        

Het SOMA College is dé vakopleiding voor de grond-, water- en wegenbouw. De opdracht omvatte een deel nieuwbouw, verbouw, renovatie bij, in en aan een oude militaire kazerne welke een gemeentelijk monument is. De schoollocatie is gelegen op het voormalig kazerneterrein en is tegenwoordig het Bouw & InfraPark waar alle bestaande gebouwen een nieuwe bestemming hebben gekregen, welke verrassend aansluit bij de voormalige functie.

lees meer
Bolsward, nieuwbouw huisvesting Marne College

opdrachtgever : Gemeente Bolsward, CVO Zuid-West Fryslân
architect : Bert Huitsing
medewerkers  :

Marck Brijder, Henk de Jong, Joop Hemmer, Germ Dijkstra, Jarno Broekhuis

De nieuwbouw is gerealiseerd op het terrein naast het gebouw voor HAVO/VWO en heeft een campusachtige opzet. Het programma betreft zowel theorielokalen als praktijkruimten en een  dubbele gymzaal. Het Marne College biedt theorie en praktijk geïntegreerd aan en leerlingen werken in een bedrijfsstructuur. Het VMBO-onderwijs vindt binnen de school plaats.

lees meer
Gorredijk, uitbreiding en verbouw PCBS 'De Librije'

opdrachtgever:    PCBS 'De Librije' Gorredijk
architect:           Harm Tigchelaar
medewerkers:     Bert van Lingen, Germ Dijkstra


Het bijzondere karakter van het bestaande schoolgebouw wordt bepaald door het historische hoofdgebouw. Later is een uitbreiding gerealiseerd aan de noordoostzijde van de school, in de vorm van een platte laagbouw. Aan de noordzijde van de school, is opnieuw nieuwbouw gerealiseerd met een leslokaal, speellokaal en ondersteunende ruimten.

 

lees meer
Sneek, horecaopleiding ROC Friese Poort

opdrachtgever : ROC Friese Poort
architect : Pieter Schievink, Harm Tigchelaar
medewerkers  :

Aafke Veenstra, Rutger Schulte, René Talsma,
Gert van Vulpen, Lútsen Kingma                                

De ROC Friese Poort in Sneek, is uitgebreid met een horecaopleiding. In het ontwerp staat het thema ‘ontdekking’ centraal. Deelnemers ontdekken hun horecatalenten. Gasten ontdekken wat de opleiding culinair te bieden heeft. De canyon diende als metafoor om te komen tot een ruimtelijke vertaling van het centrale thema.

lees meer
Sneek, ROC Friese Poort
opdrachtgever : ROC Friese Poort
architect : Pieter Schievink, Dick Meulenbelt
medewerkers  : Bert Huitsing, Marck Brijder, Sytse Jan Zoodsma,
Joop Hemmer, Sake de Vries, Aafke Veenstra


Het architectonisch concept is het benodigde blokvormig volume voor het pro-gramma van de school. wat scheef afgesneden is, waarbij de hoge zijde georiënteerd is richting het centrum van Sneek en de lage kant naar de buiten-zijde van de stad. Vervolgens is het blok opgedeeld in drie volumes waarin de drie onderwijsrichtingen van de school zijn ondergebracht. De drie blokken zijn gedraaid overeenkomstig de vorm en richtingen van het beschikbare terrein.

lees meer
Zwolle, topsporthal Landstede Arena

opdrachtgever:   Landstede Zwolle
architect:          Pieter Schievink
medewerkers:     Sytse Jan Zoodsma, Bert van Lingen, 

                            Rutger Schulte, Henk de Jong

Landstede is een ondernemende organisatie die midden in de maatschappij staat. Zij biedt diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop. Landstede  heeft 56 verschillende locaties met een totaaloppervlakte aan gebouwen van 125.000 m2.

lees meer
Leeuwarden, ROC Friese Poort

opdrachtgever:  College van Bestuur ROC Friese Poort
architect:         Dick Meulenbelt
medewerkers:    Marck Brijder, Rutger Schulte

Nieuwbouw- en verbouwproject van het bestaandeschoolgebouw; leslokalen, praktijklokalen, open leercentra, kantoren, theater en buffet restaurant.


 
 

 

lees meer