Bussum, sportcomplex 'De Zandzee'

Bijzonder was het gegeven dat het complex gebouwd moest worden tussen een bestaand squashcentrum, het bestaande Sportfondsenbad, welke na het gereed komen van de nieuwbouw is gesloopt, en de bestaande openbare weg. Voor het complex is de vormgeving zodanig dat het zich manifesteert als één gebouw en niet als een optelsom van onderdelen. Overzichtelijkheid, een heldere routing, lichtinval en kleurstelling maken De Zandzee tot een aantrekkelijk sportcentrum. Het complex heeft van de Gemeente Bussum de tweejaarlijkse ruimtelijke kwaliteitsprijs in 2007 ontvangen.


naar overzicht